TR EN
ANASAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ DUYURULAR PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM

2022 BEYANNAME DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Vergi Beyannamesi Adı Tutarı
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 132,30
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 176,70
Katma Değer Beyannamesi (Kdv) 87,30
Muhtasar Beyannamesi 87,30
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç) 87,30
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 176,60


2022 YILI 1. DÖNEM BORDRO PARAMETRELERİ

ASGARİ ÜCRET 1. Dönem (Ocak-Haziran)
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) 5.004,00 TL
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) 166,80 TL
ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) 4.253,40 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 5.879,70 TL
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç) 87,30
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 176,60

 

ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ VERGİ ORANI
32.000 TL'ye kadar % 15
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası % 20
250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası % 27
880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası % 35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası % 40

 

ENGELLİLİK İNDİRİMİ  
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK.31 2.000 TL
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK.31 1.170 TL
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK.31 500 TL

 

SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ VERGİ ORANI
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK 166,80 TL
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK 1.251,00 TL
GK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK 5.004,00 TL
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK 37.530,00 TL

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI  - TL
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ 34 TL
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ Binde 7,59

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARINDAN İSTİSNA OLAN  
Yemek Parası - GÜNLÜK 10,01 TL
Çocuk Yardımı - AYLIK 100,08 TL
Aile Yardımı - AYLIK 500,40 TL

 

2021 YILINA AİT YENİDEN DEĞERLEME ORANI, 533 SIRA NUMARALI V.U.K. GENEL TEBLİĞİ İLE % 36,2 OLARAK AÇIKLANMIŞTI.
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA UYGULANAN İSTİSNA TUTARI.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2022 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 9.500 TL olarak tespit edilmiştir.(2021’de 7.000,00 TL dır.)

KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER YAZILABİLECEK AYLIK KİRA BEDELİ.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 68/5 numaralı bentlerinde yer alan, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 8.000 TL olarak tespit
edilmiştir. (2021’de 6.000 TL dır.)

BİNEK OTOMOBİLLERE AİT ÖTV VE KDV’NİN GİDER KAYDEDİLME SINIRI.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 68/5 numaralı bentlerinde yer alan, binek otomobillere ait olup, gider olarak dikkate alınabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 200.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2021’de 150.000 TL dır.)

BİNEK OTOMOBİLLERDE AMORTİSMAN SINIRI.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7 ve 68/4 numaralı bentlerinde yer alan, binek otomobiller için amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere;
ÖTV ve KDV hariç 230.000 TL,
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği durumlarda 430.000 TL,
Binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 430.000 TL olarak tespit edilmiştir.
(Daha önce sırasıyla; 170.000 TL, 320.000 TL ve 320.000 TL dir.)

2022 GİDER OLARAK YAZILAN DEMİRBAŞ SINIRI İLE FATURA DÜZENLEME SINIRI

2022 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı: 2.000 TL
2022 Yılı Fiş Düzenleme Sınırı: 2.000 TL (2.000 TL üzeri için fatura düzenleme sınırıdır.)

TAM MÜKELLEF KURUMLAR TARAFINDAN DAĞITILAN KAR PAYLARINDAKİ STOPAJ ORANI ’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

Tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar paylarındaki stopaj oranı; 22/12/2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan 4936 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ’a düşürülmüştür.

Diğer Duyurular

Yurt İçinde Döviz Cinsinden Yapılan Menkul Satış Sözleşmelerinin Ödeme Yükümlülüklerinde Değişiklik Yapıldı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) 19.04.2022 Tarihli Ve 31814 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Vergi Mükelleflerine 2022 Yılı İçin Faydalı Bazı Bilgiler

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belirlendi

2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belirlendi 2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret; Net 4.250,00-TL Olarak belirlenmiştir. Daha detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır

KDV ve stopajlara ilişkin bazı indirimler 01.10.2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

KDV ve stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 31/7/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 ve 2813 sayılı Karar ile değişiklikler yapıldı.

Tevfikat Oranlarının Uygulanma Süresi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi gereğince uzatıldı.

Cumhurbaşkanı kararı ile, 01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca Geçici 2. ve 3. maddelerinin uygulanma sürelerinde 93 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevfikat oranları hakkında değişiklik yapıldı.

31/08/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Mezkur Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin karar verilmiştir. Karar gereğince 31/08/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.