TR EN
ANASAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ DUYURULAR PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun
 7256 Sayılı Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?
Yasa temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor.
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.
Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler yapılandırılacak.
TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama giriyor.
Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor. Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak.

Vergi, SGK Ve Bağkur taksitlendirmeleri için 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir.
Vergi Taksitlendirmesine ilişkin ilk taksit ödemesi 31/01/2021 tarihine kadar yapılacaktır
SGK Taksitlendirmesine ilişkin ilk taksit ödemesi 28/02/2021 tarihine kadar yapılacaktır
Taksitle ödenmek istenmesi halinde altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme yapılabilir.
Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerine ilişkin belirlenen katsayı tutarları; 
1) Altı eşit taksit için oran 1,045 
2) Dokuz eşit taksit için oran 1,083 
3) On iki eşit taksit için oran 1,105 
4) On sekiz eşit taksit için oran 1,15
(Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak. 6 ila arasında 18 taksit yapılabilecek, ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim yapılacak)

7256 Sayılı Kanunda İstihdama yönelik teşvikler;                                                                                                                                                    
1) İşsizlik ödeneği alan kişilerin istihdamı, 
2) 01.01.2019/17.04.2020 tarihleri arasında iş sözleşmesi fesedilenler ile kayıt dışı istihdam edilen kişilerin kayıt altına alınması, 
3) 2019/Ocak-2020/Nisan dönemleri arasında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave istihdama yönelik yeni teşvikler sağlanmıştır.

7256 Sayılı Kanunda Vergi istisna ve muafiyetlere yönelik olarak; 
1) Oturdukları evlerde imal ettikleri mallan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satan kişilere yönelik muafiyyet, 
2) Mikro ihracata yönelik kazanç indirimi,
3) Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirlere yönelik tevkifat uygulanması,
4) Tam mükellef sermaye şirketlerinin TTK hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda vergi tevkifat uygulanması, 
5) Varlık Barışı,

7256 Sayılı Kanunda süre uzatımlarına yönelik olarak; 
1) Dahilde işleme rejimi kapsamında tecil- terkin uygulaması 31.12.2025 tarihine, 
2) MEB bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimlerinde KDV istisnası 31.12.2023 tarihine, 
3) İPK Birimine yapılacak teslim ve hizmetlere sağlanan KDV istisnası 2025 yılı sonuna, 
4) Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması 31.12.2023 tarihine, 
5) Konaklama Vergisinde uygulama süresi 01.01.2022 tarihine, 
6) Jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlerine uygulanan tevkifat uygulamasında süre 31.12.2025 tarihine, 
7) Dernekler, Vakıflar ve MEB bağlı kurumların döner sermayesinin elde ettiği gelirlerin iktisadi işletme olarak sayılmama uygulaması 31.12.2025 tarine, uzatılmıştır.
8) Vakıfların kiralama faaliyetlerine yönelik uygulanma usul ve esaslarında süre 30.06.2021 tarihine uzatılmıştır.
7256 Sayılı Kanunda Cumhurbaşkanı yetkisine verilen süre uzatımları;
1) Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahip kişilerin istihdamına yönelik teşvik, 
2) İlave istihdama yönelik teşvikte, 
3) Kısa Çalışma Ödeneğinde süre uzatımı, 
4) Kısa Çalışma ve nakdi ücret desteği alan işyerlerinin normal çalışmaya geçmeleri halinde sağlanan teşvikte süre uzatımı için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.


7256 Sayılı Kanun İle İlgili Resmi gazeteye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak Müşteri Temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Diğer Duyurular

Yurt İçinde Döviz Cinsinden Yapılan Menkul Satış Sözleşmelerinin Ödeme Yükümlülüklerinde Değişiklik Yapıldı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) 19.04.2022 Tarihli Ve 31814 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Vergi Mükelleflerine 2022 Yılı İçin Faydalı Bazı Bilgiler

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belirlendi

2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belirlendi 2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret; Net 4.250,00-TL Olarak belirlenmiştir. Daha detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır

KDV ve stopajlara ilişkin bazı indirimler 01.10.2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

KDV ve stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 31/7/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 ve 2813 sayılı Karar ile değişiklikler yapıldı.

Tevfikat Oranlarının Uygulanma Süresi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi gereğince uzatıldı.

Cumhurbaşkanı kararı ile, 01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca Geçici 2. ve 3. maddelerinin uygulanma sürelerinde 93 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevfikat oranları hakkında değişiklik yapıldı.

31/08/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Mezkur Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin karar verilmiştir. Karar gereğince 31/08/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.