TR EN
ANASAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ DUYURULAR PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM

PRATİK BİLGİLER

Yönetim ve organizasyon olarak ihtiyaç duyacağınız sektörel ve güncel bilgilere, daha hızlı ve daha pratik olarak ulaşmanız amacı ile Vizyon Mali Müşavirlik web sayfamızı takip etmenizi tavsiye ederiz.

İşçilik Maliyetleri

2020 YILI - ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 
Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

01/01/2020 - 31/12/2020

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET

2.943,00

SGK PRİMİ% 14

412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

29,43

GELİR VERGİSİ% 15 (*)

154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

220,73

DAMGA VERGİSİ% 0,759

22,34

KESİNTİLER TOPLAMI

618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**)

2.324,70

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET

2.943,00

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)

456,17

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2

58,86

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

3.458,03

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

 

ASGARİ ÜCRET

2.943,00

SGK PRİMİ% 14

412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

29,43

KESİNTİLER TOPLAMI

441,45

NET ASGARİ ÜCRET

2.501,55

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET

2.943,00

SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***)

456,17

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 2

.58,56

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

3.458,03

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

 

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

 

(**) Net ele geçen asgari ücrete TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

 

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK K