TR EN
ANASAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ DUYURULAR PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM

PRATİK BİLGİLER

Yönetim ve organizasyon olarak ihtiyaç duyacağınız sektörel ve güncel bilgilere, daha hızlı ve daha pratik olarak ulaşmanız amacı ile Vizyon Mali Müşavirlik web sayfamızı takip etmenizi tavsiye ederiz.

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2020 – 31.12.2020 Döneminde)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

 

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

308

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)

31.903

5

99/1-a

Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

268

7

99/1-b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

448

7/2-f

99/2

İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

1.800

8

99/1-c

Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

268

14

99/1-c

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

268

28

99/d

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

268

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

1.050

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

3.983

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

3.983

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

289

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

289

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

289

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

1.050

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

1.050

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

1.050

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

509

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

509

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

509

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

509

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

509

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

2.809

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

509

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

2.809

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

2.809

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

2.809

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

2.809

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

2.809

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

2.809

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

2.809

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

2.809

90

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

31.903

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

25.523

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

25.523

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

25.523

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

25.523