Vergi ve Mali Hukuk

Tam tasdik hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltabilmektedir. Ayrıca Maliye Bakanlığınca, tasdik raporu düzenlenmiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç, incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak inceleneceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetleri, vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi

Vergi Danışmanlığı

Mali Mevzuat Hizmetleri Global ekonomik koşullarda, gerek uluslararası gerekse ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır. Şeffaflık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir. VİZYON MALİ MÜŞAVİRLİK uluslararası muhasebe standartları “IFRS” ile, “SPK” ve ulusal muhasebe ilke ve standartlarına göre; şirket, kurum, kuruluş ve fonların mali tablolarının