Mobil İmzada Damga Vergisi

Teknolojik gelişmeler hayatımızı her gün biraz daha kolaylaştırıyor. Kaynakların kullanımında daha etkin, verimli ve tasarruflu uygulamalar günlük yaşantımıza giriyor. Kağıt ortamında ıslak imza ile düzenlenen sözleşmeler elektronik imza ile dijital ortamda düzenlenir hale geldi. Kağıt beyanname ile beyan edilip vergi dairesi veznesinden ödenen vergiler, elektronik beyanname ile verilir ve internet bankacılığı ile evden, ofisten ödenebiliyor.