Muhasebe-Mali Müşavirlik

Mali Danışmanlık Hizmetleri Yerli ve Yabancı şirketler tarafından karşılaşılan en önemli problemlerden birisi muhasebe kayıtlarının Türkiye’de geçerli mevzuata bağlı olarak tutulması ve bu konuda deneyimli muhasebe-mali işler personelinin tedarik edilmesinde zorluk çekilmesidir. Danışmanlarımız, bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri bizzat vermektedir. Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (TFRS), Uluslararası Finansal Raporlama