Mobil İmzada Damga Vergisi

Teknolojik gelişmeler hayatımızı her gün biraz daha kolaylaştırıyor. Kaynakların kullanımında daha etkin, verimli ve tasarruflu uygulamalar günlük yaşantımıza giriyor. Kağıt ortamında ıslak imza ile düzenlenen sözleşmeler elektronik imza ile dijital ortamda düzenlenir hale geldi. Kağıt beyanname ile beyan edilip vergi dairesi veznesinden ödenen vergiler, elektronik beyanname ile verilir ve internet bankacılığı ile evden, ofisten ödenebiliyor.

Kıdem Tazminatında Son Durum

Son günlerde çalışma yaşamını derinden etkileyecek konular tekrar gündeme geliyor. Kamuda çalışan işçilerin kadro meselesi ve özellikle kıdem tazminatı yeniden tartışılıyor. Çalışma Bakanı’nın geçen hafta yaptığı açıklamaya bakılırsa, kıdem tazminatında reform bu yıl tamamlanacak. Hal böyle olunca, özellikle “Kıdemde son durum nedir?” diye sormadan edemedik. Gerçi bakanlığın kıdem tazminatı fonuyla ilgili son bir taslak çalışması