KURUMSAL

Vizyon Mali Müşavirlik ; 2004 yılında SMMM Murat Hekim tarafından kurulmuştur. On yıllık süreçte “dinamizm ve sürdürülebilir müşteri odaklılık” anlayış önceliği olmuştur. Vizyon Mali Müşavirlik ; Günceli yöneten , geleceği sistematize eden, bilgi disiplini ışığında ilerleyen , özgün hizmet anlayışıyla her zaman yanınızdadır.

FİNANSMAN HİZMETLERİ

KURUMSAL FİNANSMAN Şirketlerin kurumsal finansmanla ilgili operasyonları ve bununla ilgili yapılandırma çalışmaları genellikle son derece kompleks ve ileri derecede uzmanlık bilgisini gerektirmektedir. Diğer taraftan, rekabet koşullarının sertleştiği ve karmaşık bir yapıya dönüştüğü günümüzde etkin bir şirket yönetimi giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. VİZYON MALİ MÜŞAVİRLİK kurumsal finansman ve yönetim danışmanlığı konusunda uzun yıllara dayanan deneyim

Vergi Danışmanlığı

Mali Mevzuat Hizmetleri Global ekonomik koşullarda, gerek uluslararası gerekse ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır. Şeffaflık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir. VİZYON MALİ MÜŞAVİRLİK uluslararası muhasebe standartları “IFRS” ile, “SPK” ve ulusal muhasebe ilke ve standartlarına göre; şirket, kurum, kuruluş ve fonların mali tablolarının

Bordrolama Hizmetleri

İşçi Özlük İşlemleri Müşterilerimiz bordro hazırlanması konusundaki tüm süreçleri, VİZYON MALİ MÜŞAVİRLİĞİN bilgi ve deneyiminden faydalanarak, kendi işlerine odaklanma fırsatı bulabileceklerdir. Bordro hazırlamak; yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra mevzuat takibi ve parametre güncellemeleri nedeniyle insan kaynakları ya da  muhasebe departmanlarına  iş yükü getiren, ancak şirkete katma değer yaratmayan bir uygulamadır. Aynı zamanda firma içerisinde gizlilik