İşverene Destek Teşviki

İstihdama katkısı olan işverene destek teşviki İstihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılması amacıyla, “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında” 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İşsizlik Kanunu’na iki madde eklenmek suretiyle kısaca “işveren destek ödemesi” ve “gelir vergisi stopaj teşviki” adlandırabileceğimiz iki önemli teşvik getirildi. Bu düzenlemelerin olağanüstü hal ile bağdaşırlığı (yetki sorunu) ve olağanüstü