Müşterilerimiz bordro hazırlanması konusundaki tüm süreçleri, VİZYON MALİ MÜŞAVİRLİĞİN bilgi ve deneyiminden faydalanarak, kendi işlerine odaklanma fırsatı bulabileceklerdir. Bordro hazırlamak; yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra mevzuat takibi ve parametre güncellemeleri nedeniyle insan kaynakları ya da  muhasebe departmanlarına  iş yükü getiren, ancak şirkete katma değer yaratmayan bir uygulamadır. Aynı zamanda firma içerisinde gizlilik ilkesine bağlı kalarak bordro ve özlük işlemlerinde profesyonel hizmet verilmektedir.

İşe Giriş ve Çıkış İşlemleri

Puantaj İşlemleri

Bordro Hesaplamaları

Kıdem Tazminatı Hesaplama

İhbar Süre Bildirimleri ve Hesaplaması

Fesih Bildirimleri

İbraname

Çalışma Belgesi

Yıllık İzin Hesaplama ve/veya Ödemeleri

İstirahat Raporları ve ödenek durumu

Sosyal Yardımlar ( Yol Yardımı, Yemek Yardımı vb.)

Ek Ödemeler (Harcırah, Prim vb)

Ek Kesintiler ( İcra Kesintisi, Avans Ödemesi vb.)
SGK ve Vergi İstisnaları

Ücret Pusulası

Aylık SGK Bildirge ibrazı

Eksik Gün Bildirimleri

İŞKUR Bildirimleri

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma

Eksik Gün Bildirimleri

Güncel SGK ve Vergi Değişikliklerinin bildirimleri ve uygulamaya alınması

Personel Özlük Dosyalarının oluşturulması ve takip edilmesi

İş Sözleşmeleri

İş ve SGK Hukuk Danışmanlığı

İşyeri Açılış, Kapanış, Adres Değişiklikleri

Ortaklar Kurulu Kararları